Thursday, July 21, 2016

last words

bukan untuk aku.

sampai penghujungnya kita tak ada apa mahu bicarakan.
sampai jumpanya, aku tak ada rasa yang diperlukan lagi.

kau ali yang di minda aku selamanya.

terima kasih.
No comments:

Post a Comment